Danışmanlık Hizmetleri

-Proje Yönetim Danışmanlığı;Proje oluşturulması öncesi safhadan başlayarak işin teslim edilmesine kadar, işveren ile birlikte koordineli olarak gerçekleştirilir.

-Proje Yatırım Danışmanlığı;Projenin ve yatırımın reel piyasa hedefleri doğrultusunda kazanç sağlayıp sağlamayacağı konusunda verilen hizmetleri kapsar.

-Maliyet ve Hakediş Danışmanlığı;İhale sonuç, izleme ve ödeme-hakediş işleri ile ilgili dosyaların oluşturulması, neticelendirilmesi işlerini kapsar.