Etik Kurallarımız

Yapılan işe ait müşterilerimiz  optimum fayda sağlamalı ve görünür olmayan zararlarla mağduriyet yaşamasınlar diye dikkat ederiz.

Firmamız Etik Kurallara her daim uymayı taahhüt eder.Çalışanlarımız ile beraber bu kurallara uygun, bize duyulan güveni boşa çıkarmayacak şekilde işlerimizi yaparız.

İşimizi yaparken tarafsız ve objektif oluruz.

Adam kayırma ve rüşvet gibi kişisel yaklaşımlara dayanarak eylemde bulunmayız.

Irk, cinsiyet, yaş, din, milliyet veya engellilik durumuna göre ayrımcılık yapmayız.

Üstlendiğimiz taahhütlerimizi yerine getiririz. Yeterli olmadığımız ve bilmediğimiz işlerde yer almayız.

Bilgi, deneyim, yetkinlik ve niteliklerimize uygun görevleri kabul ederiz.

Hata yaptığımızda sahiplenir ve düzeltmeleri yaparız.

Bize emanet edilen gizli bilgiyi koruruz.

İletişim ve davranışlarımızda samimiyiz.

Taahhüt ve sözlerimizde iyi niyetliyiz.

Başkalarına veya kendimize kişisel çıkar sağlamak amacıyla dürüst olmayan davranışta bulunmayız.

Başkalarının görüşlerini anlamak  kaydı ile dinleriz.

İyi niyetle arabuluculuk yaparız.

Deneyim veya konumumuzun gücünü başkalarının karar veya hareketlerini etkileyerek kişisel çıkar sağlamak için kullanmayız.

Gösterdiğimiz saygıyı karşımızdaki insanlardan da görmeyi bekleriz.